Informasjon til skoler og barnehager

Barnebibliotekaren leser høyt.
Barnebibliotekaren leser høyt.
Barnebibliotekaren leser høyt.
Sist oppdatert 9. okt. 2023

Biblioteket tar gjerne imot skoleklasser og barnehager som vil komme på besøk.

Man kan velge om man vil ordne seg selv eller ha et opplegg med en bibliotekar. Besøk må alltid avtales på forhånd.

BARNEHAGE

Lesestund:

Hvis ønskelig, kan bibliotekaren lese litt for dere når dere er innom biblioteket. Ta kontakt på forhånd for å avtale tid, så møter vi dere når dere kommer, og lager ei hyggelig stund sammen i barneavdelingen.

SKOLE

Vi tar imot besøk av alle klassetrinn, men bare førsteklassene vil motta en egen invitasjon. Ellers må lærer ta kontakt for å avtale besøk. Opplegget vi tilbyr er fleksibelt, og kan tilpasses den enkelte gruppe.

Et besøk kan inneholde:

  • Omvisning/orientering om biblioteket
  • Høytlesning (utdrag)
  • Bokprat
  • Hjelp til å finne egnede bøker til den enkelte elev

Bokprat:

Bibliotekaren presenterer nye og aktuelle bøker for aldersgruppa, eller et utvalg bøker innen et bestemt tema. Hvis dere har spesielle ønsker i forhold til tema og/eller nivå på bøkene som presenteres, må dette gis beskjed om i god tid før besøket.

Lånekort:

For å kunne låne bøker, må elevene ha med seg lånekort. De elevene som ikke har kort fra før, eller har mistet kortet, må ha med seg utfylt lånekortskjema for å få (nytt) kort. Skjemaet kan læreren få tilsendt på mail i forkant, og ferdigutfylte skjema må leveres til biblioteket senest ei uke før klassebesøket. Fram til elevene er 15 år gamle, skal skjemaet underskrives av foresatte.

Selv om besøket foregår i regi av skolen, låner elevene bøker på sine private lånekort, og det er derfor foresatte som står ansvarlige for lånene. Dette er det lurt å opplyse foresatte om i forkant av besøket, og vi anbefaler også at dere opplyser om bøkenes forfallsdato på ukeplan eller liknende i etterkant av besøket.

Praktisk informasjon:

Klassebesøk avholdes på avtalt tidspunkt mellom 08.30 og 14.00 på tirsdager, torsdager og fredager.

Da det er mange klasser som etterspør dette, anbefales det å ta kontakt i god tid før man ønsker å komme.

Dersom ikke annet er avtalt på forhånd, varer besøket i 60 minutter. Halvparten av tida brukes eventuelt til opplegg med bibliotekar, mens resten brukes til å finne og låne bøker.

Hvis klassen er stor, anbefaler vi at dere deler gruppa i to, og hvis det er flere paralleller, er det best at disse kommer hver for seg. Dette for at bibliotekaren skal ha best mulig tid til å hjelpe den enkelte elev med å finne «den rette» boka.

Besøk på skolen:

I forbindelse med lesekampanjen «Sommerles» besøker barne – og ungdomsbibliotekaren et par trinn på hver skole i begynnelsen av juni hvert år for å informere om kampanjen og biblioteket.

Ved eventuelle ønsker om øvrige skolebesøk: Ta kontakt, så ser vi hva vi kan få til.

Klassesett:

Vi har ikke klassesett på hylla hos oss, men dette kan lånes via Nordland Fylkesbibliotek avd. Narvik ved behov. Disse bestiller dere selv direkte til skolen her: https://narvik.bib.no/cgi-bin/m2

KONTAKT:

Send mail til Meieriet biblioteks barne – og ungdomsbibliotekar: therese.vestnes@vestvagoy.kommune.no

Send mail til Meieriet bibliotek: bibliotek@vestvagoy.kommune.no

Ring til Meieriet Bibliotek: 48230542

Kontakt

Sånn bruker du biblioteket

Vestvågøy kommune
Ansvarlig redaktør: Ancha Wesnes
Besøk oss på facebookBesøk oss på instagram
Bygget med Libry Content